SANCAKTUTAN EĞİTİM VAKFI

Sancaktutan Eğitim Vakfı, eğitim ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşumuz, toplumdaki dezavantajlı grupların eğitimine destek olmak, sosyal yardım projeleri gerçekleştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkelerini benimseyen Sancaktutan Eğitim Vakfı, çeşitli bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim imkanları sunarak onların potansiyellerini geliştirmeye destek olmaktadır. Ayrıca yetenekli gençlere burs imkanları sağlayarak onların daha iyi bir gelecek için eğitime erişimini kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz.

Vakfımız aynı zamanda sosyal yardım projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı, barınma desteği gibi faaliyetler yürüterek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sancaktutan Eğitim Vakfı, İslam dini eğitimi konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Vakfımız, çeşitli yaş gruplarına yönelik Kuran kursları düzenleyerek İslam’ın öğrenilmesi ve anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kurslar, temel dini bilgilerin yanı sıra, İslam dini eğitimindeki en büyük hedeflerden biri de güzel ahlaklı, iyi huylu ve vatansever bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda verilen eğitimler sayesinde topluma faydalı bireylerin yetişmesine destek olmayı umuyoruz.

Misyonumuz; toplumsal kalkınma için adil bir ortam yaratmak, insanların yaşam kalitesini arttırarak daha adil bir dünya inşa etmek üzerine şekillenmektedir.

Scroll to Top